Majte výrobu pevne pod kontrolou

Plynulosť výroby je základným pilierom efektívneho chodu firmy. Nedostatočná informovanosť o stave zásob, materiálovo-technickom zabezpečení, personálnych zdrojoch, či odberateľských požiadavkách, môže spôsobiť vážne výpadky vo výrobe a ohroziť ďalšiu činnosť firmy. Dostupnosť a aktuálnosť informácií o všetkých vstupných činiteľoch je preto v riadení výroby nevyhnutná.

0
1
2
3
4
5

Jednoduchšie riadenie výroby

Buďte vždy včas informovaní o potrebách výrobného procesu, spravujte kompletnú agendu nákupu a skladových zásob, eliminujte materiálové či personálne výpadky.

Transparentnosť výrobného procesu

Prístupnite dáta všetkým zainteresovaným zamestnancom a urýchlite výrobný proces, majte vždy prehľad o plynulosti výroby a jej jednotlivých fázach.

Optimalizácia výrobných liniek

Promptne reagujte na zákaznícke požiadavky a operatívne riaďte zmeny výroby, koordinujte vyťaženosť výrobných liniek, šetrite cenný čas i náklady.

Riadenie životného cyklu produktov

Majte vždy aktuálny prehľad o výrobe produktov a jeho jednotlivých variantoch a optimalizujte výrobu s ohľadom na fázy životného cyklu výrobkov.

Plánovanie kapacít

Majte vždy aktuálny prehľad o chode výrobného procesu a potrebe personálnych či materiálových kapacít.

Cenové kalkulácie

Vyhotovujte presné kalkulácie a optimalizujte výrobné procesy s ohľadom na finančné rozpočty.

Dotknite sa oblakov s cloudovým
riešením SAP Business ByDesign

Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku?
Rezervujte si termín konzultácie u niektorého z našich špecialistov.