Robte správne biznis rozhodnutia

Zbierajte dáta z rôznych interných i externých zdrojov vašej firmy a majte k nim vždy prístup v reálnom čase. Pomocou výkonnej analytiky môžete vytvárať rôzne štandardizované i špeciálne grafy, štatistiky, analýzy a reporty, vďaka ktorým budete vždy včas informovaní o prognózach, aktuálnom stave, či budúcom vývoji vašich firemných cieľov.

0

Riadenie analytických procesov

Vytvárajte interaktívne analýzy za pomoci pokročilých nastavení a funkcií systému, využite intuitívne nástroje na spravovanie všetkých dôležitých informácií vašej firmy a majte nad nimi plnú kontrolu.

Výkonnosť podniku

Zabezpečte vyššiu efektivitu vašej firmy vďaka centralizovaným a prehľadným informáciám, znížte chybovosť vašich zamestnancov, duplicitu údajov a neaktuálnosť informácií, šetrite časové a finančné náklady.

Transparentné údaje

Sprehľadnite firemné dáta, upravujte ich podľa potrieb v reálnom čase, synchronizujte informácie z rôznych oblastí a zdrojov do jednotného a vždy prístupného systému.

Jednoduché riadenie

Dostaňte sa rýchlo a jednoducho ku všetkým potrebným dátam. Stačí vám jedno tlačidlo na vašom dashboarde.

Rýchle rozhodnutia

Spravujte všetky procesy, analýzy a reporty aj s pomocou mobilnej aplikácie.

Minimalizácia administratívnych procesov

Zjednodušte si administratívne procesy a sústreďte sa na svoju prácu. S reportmi v reálnom čase môžete získať všetky informácie rýchlo a jednoducho.

Dotknite sa oblakov s cloudovým
riešením SAP Business ByDesign

Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku?
Rezervujte si termín konzultácie u niektorého z našich špecialistov.