Robte správne biznis rozhodnutia

Zbierajte dáta z rôznych interných i externých zdrojov vašej firmy a majte k nim vždy prístup v reálnom čase. Pomocou výkonnej analytiky môžete vytvárať rôzne štandardizované i špeciálne grafy, štatistiky, analýzy a reporty, vďaka ktorým budete vždy včas informovaní o prognózach, aktuálnom stave, či budúcom vývoji vašich firemných cieľov.

0

Riadenie analytických procesov

Vytvárajte interaktívne analýzy za pomoci pokročilých nastavení a funkcií systému, využite intuitívne nástroje na spravovanie všetkých dôležitých informácií vašej firmy a majte nad nimi plnú kontrolu.

Výkonnosť podniku

Zabezpečte vyššiu efektivitu vašej firmy vďaka centralizovaným a prehľadným informáciám, znížte chybovosť vašich zamestnancov, duplicitu údajov a neaktuálnosť informácií, šetrite časové a finančné náklady.

Transparentné údaje

Sprehľadnite firemné dáta, upravujte ich podľa potrieb v reálnom čase, synchronizujte informácie z rôznych oblastí a zdrojov do jednotného a vždy prístupného systému.

Dotknite sa oblakov s cloudovým
riešením SAP Business ByDesign

Rezervujte si termín nezáväznej konzultácie s niektorým z našich špecialistov
a majte svoju firmu pod kontrolou.