Zefektívnite oddelenie nákupu

Centralizované a transparentné informácie o dodávateľoch a cenových ponukách výrazne zoptimalizujú nákupný proces a zefektívnia príjem nakupovaného tovaru z časového, ale i finančného hľadiska. Prehľadnosť informácií vám umožní porovnávať jednotlivé ponuky, identifikovať najvýhodnejších dodávateľov a vytvárať tak relevantné objednávky s ohľadom na optimalizáciu nákladov. Prepojenie dát so skladovým hospodárstvom vám zabezpečí dokonalý prehľad o stave zásob a pohybe tovaru v reálnom čase. Vďaka informáciám o objeme skladového materiálu, dostupnosti tovaru, či logistických procesoch budete môcť efektívne korigovať cenové kalkulácie a prompte uspokojovať zákaznícke potreby.

0

Transparentné analýzy a výkazy o nákupe

Spravujte podrobné údaje o plánovaní nákupu, definovaní nákupných potrieb, cenníkoch, predpokladaných a reálnych nákladoch, splatných faktúrach a stave účtov.

Riadenie skladového hospodárstva

Monitorujte skladové zásoby, vytvárajte rôzne skladové a cenové modely, optimalizujte tvorbu a plánovanie zásob, umiestnenie tovaru a kontrolujte jeho príjem a výdaj.

Riadenie nákupného procesu

Vytvárajte objednávky a spravujte komplexnú agendu nákupu a príslušných dokladov.

Vstupná a výstupná logistika

Spravujte oznámenia o prichádzajúcich dodávkach, zaznamenávajte príjem materiálu, evidujte výdaj tovaru a zásielok vrátane logistickej kontroly.

Manažment kvality

Zaznamenávajte výsledky kontrol kvality a majte prístup k aktuálnym dátam v reálnom čase.

Redukcia administratívnych procesov

Zjednodušte si administratívne procesy v skladovom hospodárstve. Všetky procesy je možné zaznamenávať, automatizovať a zbaviť sa tak zbytočných „papierovačiek."

Dotknite sa oblakov s cloudovým
riešením SAP Business ByDesign

Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku?
Rezervujte si termín konzultácie u niektorého z našich špecialistov.