Odhaľte nové obchodné príležitosti

Vďaka pokročilým nastaveniam systému budete mať dokonalý prehľad vo všetkých databázach vašich existujúcich i potenciálnych zákazníkov. Informácie o ich aktuálnych potrebách, požiadavkách, či fázach predajného cyklu, v ktorých sa konkrétna klientela nachádza, budete mať vy i vaši poverení zamestnanci vždy po ruke. Rýchle reakcie na potreby vašich zákazníkov vám pomôžu rozšíriť ich základňu, plynulým predajným a popredajným servisom zároveň podporíte ich lojalitu. Nárast spokojných zákazníkov sa automaticky premietne aj do vyššieho obratu a zisku vašej spoločnosti.

0
1

Prehľadná databáza zákazníkov

Zaznamenávajte údaje o zákazníkoch, aktualizujte kontakty, špecifikujte klientské požiadavky, informácie o priebehu predaja tovaru a služieb, popredajného servisu, či reklamáciách.

Riadenie predaja

Monitorujte predajné aktivity od prvotného kontaktu so zákazníkom až po dohodnutie kontraktu, riaďte predajné tímy a aktivity aj na diaľku.

Riadenie marketingových aktivít

Vytvárajte, spravujte a analyzujte vaše marketingové činnosti a kampane.

Transparentné analýzy a reporty o predaji

Sledujte vývoj predajného procesu, prognózy a štatistiky pre lepšiu koordináciu predajných a marketingových aktivít.

Riadenie príležitostí a cenových ponúk

Monitorujte vaše obchodné príležitosti, vytvárajte cenové ponuky a buďte vždy v správnom čase na správnom mieste.

Komplexná správa objednávok

Plánujte, vytvárajte, fakturujte a prijímajte objednávky v jednom komplexnom a prehľadnom cloudovom systéme.

Dotknite sa oblakov s cloudovým
riešením SAP Business ByDesign

Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku?
Rezervujte si termín konzultácie u niektorého z našich špecialistov.