Majte prehľad vo financiách podniku

Všetky finančné aktivity vašej spoločnosti sú v cloude funkčne prepojené. Vďaka tomu získate spoľahlivý a bezproblémový prístup ku kľúčovým informáciám vy i vaši poverení zamestnanci, a to z akéhokoľvek zariadenia, kdekoľvek na svete. Riadenie finančných tokov sa tak podstatne sprehľadní, zjednoduší a urýchly a vy tak budete môcť vykonávať dôležité rozhodnutia v reálnom čase.

0
1
2

Komplexná agenda účtovníctva

Spravujte účtovné prípady a zjednodušte si transakcie i výpočet daní v rôznych menách.

Bankové operácie

Sledujte rozpočty a platby, spravujte bankové výpisy, šeky, či hotovosť.

Finančné analýzy, reporty a plánovanie

Vytvárajte transparentné analýzy a sledujte dáta v reálnom čase

Kontroling cash-flow

Monitorujte finančný majetok, pohľadávky a záväzky spoločnosti a majte dohľad nad celkovým finančným hospodárením vašej firmy.

Dotknite sa oblakov s cloudovým
riešením SAP Business ByDesign

Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku?
Rezervujte si termín konzultácie u niektorého z našich špecialistov.