Dotiahnite projekty do konca

ERP systém SAP Business ByDesign poskytuje robustný modul riadenia projektov pre malé a stredné podniky. Riešenie umožňuje projektovým manažérom plánovať a sledovať viacero projektov súčasne prostredníctvom prehľadných grafov a sieťových diagramov. Systém riadenia úloh založený na jasných pracovných postupoch podporuje efektívnosť a znižuje náklady. Modul pre projektový manažment je užívateľsky prívetivý a jednoducho sa integruje aj s veľmi obľúbeným nástrojom Microsoft Excel. Komplexné nástroje riadenia poskytnú vášmu projektovému tímu všetky podrobné informácie a pomôžu dotiahnuť veci do úspešného konca.

0
1

Aktuálne projektové dáta

Zjednodušte sledovanie nákladov projektu a evidujte externé náklady na projekt či čas strávený konkrétnymi úlohami.

Prepojenie objednávok a projektových úloh

Prepojte položky a sumy z objednávky s projektovými úlohami a majte pod kontrolou projektový rozpočet.

Bezpečné schvaľovanie

Urýchlite a zjednodušte proces schvaľovania externých nákladov v projekte jednoduchým povolením/zamietnutím zo strany projektového manažéra.

Spoľahlivé plánovanie

Získajte presné informácie o čase, ktorý zamestnanci vynaložili na splnenie úloh a riaďte projektový tím i workflow ešte plynulejšie.

Kontrola projektov

Zabezpečte jednoduchú, rýchlu a presnú kontrolu aktívnych projektov odkiaľkoľvek na svete.

Aktualizovanie častí a úloh projektov

Spravujte projekty a čiastkové úlohy a majte vždy prístup k najaktuálnejším údajom a dátam v reálnom čase.

Dotknite sa oblakov s cloudovým
riešením SAP Business ByDesign

Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku?
Rezervujte si termín konzultácie u niektorého z našich špecialistov.